Betrouwbare informatie: de beste start voor een zorgvuldige scheiding

Na de zomervakantie is er vaak een piek in het aantal scheidingen te zien. Dat is ellendig, en niet alleen vanwege al het verdriet en de onzekerheid die er vaak mee gepaard gaan. Als blijkt dat er óók nog behoorlijk wat praktisch gedoe bij een scheiding komt kijken dan kan de moed je in de schoenen zinken.

En toch is het heel belangrijk om je goed te (laten) informeren over alle gevolgen van een scheiding. Want hoe je het ook wendt of keert: een scheiding is een ingrijpende levensgebeurtenis die ook van invloed is op je toekomst. En niet alleen op jouw toekomst maar ook op de toekomst van alle anderen die betrokken zijn bij de scheiding zoals kinderen, grootouders, en andere familieleden.

De belangrijkste onderdelen waar mensen bij een scheiding mee te maken krijgen:

  • De kinderen;
  • De financiële situatie na de scheiding;
  • De gezamenlijke woning;
  • De (gezamenlijke) bezittingen en eventuele schulden;
  • De pensioenen.

Het is verstandig om over al deze onderwerpen goede afspraken te maken. Hoe doe je dat?

Alles begint met goede informatie

Makkelijk gezegd, maar wat ís goede informatie en waar vind je die? Met ‘goed’ bedoel ik informatie afkomstig van een betrouwbare bron en met actuele, volledige en juiste informatie, die van toepassing is op jouw situatie.

Als je online zoekt dan levert het woord ‘scheiden’ bijna zestien miljoen resultaten op. Zestien miljoen. En de eerste vier ‘hits’ zijn van commerciële organisaties. Hoe filter je die informatie? En hoe weet je dat die informatie (ook) op jou van toepassing is? Want elke scheiding is anders. Echt. Er mogen dan heel veel parallellen zijn tussen jouw scheiding en die van de buurvrouw, vertrouw niet klakkeloos op haar advies, hoe goed bedoeld ook.

In de aanloop naar de WEEK VAN DE MEDIATION 2019 zal ik regelmatig mijn suggesties voor goede informatie delen. Ik wil op deze manier bijdragen aan meer zorgvuldige, evenwichtige en zo ‘schadevrij’ mogelijke scheidingen. Op alle gebieden.

Waar begin je?

Ik verwijs mijn cliënten om te beginnen bij voorkeur naar informatie van de volgende instanties:

Waarom?

Via deze bronnen vind je niet alleen uitgebreide informatie over de gevolgen van een scheiding, maar ook checklists, voorbeelddocumenten, handige links en mogelijkheden voor persoonlijk contact. Door het invullen van de checklist-scheiden van De Belastingdienst kun je bijvoorbeeld al heel gericht een checklist opstellen die is toegespitst op jouw situatie.

Een ander belangrijk argument is dat, mocht er een misverstand ontstaan naar aanleiding van informatie afkomstig van een van deze bronnen, je je erop kunt beroepen dat van een overheidsinstantie verwacht mag worden dat zij betrouwbare, volledige, actuele en – waar mogelijk – passende informatie verstrekt. Dit behoort tenslotte tot de verantwoordelijkheid van overheidsorganisaties.

Aanvullende tips

Mijn tips voor drie handige acties die je kunt ondernemen om de kans op onjuiste informatie te minimaliseren.

  1. Raadpleeg altijd meerdere (betrouwbare) bronnen naast elkaar en vergelijk de informatie.
  2. Twijfel je? Maak dan gebruik van de contactmogelijkheden die instanties bieden en laat je voorlichten.
  3. Noteer naam, datum en het tijdstip van je contact en bevestig jullie inhoudelijke uitwisseling en de uitkomst ervan schriftelijk. Mocht er iets fout zijn gegaan in de communicatie dan is hier nog een extra check om eventuele fouten te herstellen.
Peace Pilgrim Activist For Light I Go Directly To The Source Of Light

Noot: de informatie die ik deel is nadrukkelijk door mij persoonlijk geselecteerd. Hoewel deze informatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.