Wanneer werkt mediation?

In het kort

Het is mijn overtuiging dat mensen zelfs over de moeilijkste kwesties met behulp van mediation tot overeenstemming of afspraken kunnen komen. Het is niet het conflict dat mediation soms onmogelijk maakt. Het zijn vaak de mensen zelf die het conflict – bewust of onbewust – in stand houden of niet achter zich kunnen laten. Pas als mensen voldoende gemotiveerd zijn om het conflict los te laten ontstaat er beweging. Zonder motivatie wordt mediation heel moeilijk. Kortom, mediation vraagt om motivatie.

Wanneer is mediation effectief?

Om mediation effectief in te kunnen zetten is een aantal randvoorwaarden nodig:

  • Deelnemers kiezen bewust en vrijwillig voor mediation;
  • Deelnemers kunnen met elkaar in een ruimte zijn zonder dat het hun gemoedstoestand (te) ernstig beïnvloedt;
  • Deelnemers willen zich inspannen voor een goed verloop van de mediation;
  • Deelnemers willen graag zelf de regie over de afspraken houden en dat niet overlaten aan bijvoorbeeld een rechter;
  • Deelnemers realiseren zich dat mediation gaat over elkaar tegemoet komen, verschillen overbruggen, geven en nemen.
  • Deelnemers kunnen en willen openhartig zijn over hun zorgen, behoeften en wensen;
  • Deelnemers willen het verleden achter zich laten en vooruit kijken.

Hard werken

‘Kiezen of delen’ is een bekende regel, stammend uit het burgerlijk recht. De essentie is dat wanneer er iets te verdelen valt tussen twee mensen, de een het te verdelen eigendom in twee delen splitst, waarna de ander een deel mag kiezen. Hierdoor zal de verdelende kant zich in moeten leven in de kiezende kant.   

Om mediation succesvol in te kunnen zetten is een zekere mate van samenwerking nodig. Dat veronderstelt een proces van geven en nemen, van behouden en loslaten, van de ander iets gunnen en je laten gelden. Jullie moeten bereid zijn soms over je eigen schaduw heen te stappen door een beslissing te nemen die een hoger belang dient dan het jouwe. Dat is niet altijd makkelijk en maakt dat mediation hard werken is voor de deelnemers.

Mediation voor een stevige basis

Daar staat wel wat tegenover: een solide, gemeenschappelijk gedragen resultaat dat het mogelijk maakt om elkaar in liefde of tenminste met respect los kunnen laten. In het vertrouwen dat er een basis is gelegd voor een toekomst zonder losse eindjes, wrok, bitterheid of een voortdurende strijd.

Kortom, voor mensen in scheiding, die ook in de toekomst met elkaar te maken zullen hebben (en ook zonder kinderen is dat vaak het geval), is mediation een investering in die toekomstige relatie. Mediation biedt jullie de kans om de voorbije relatie zorgvuldig af te sluiten en ruimte te maken voor een nieuw begin. Voor jullie allebei.