Kosten mediation

In het kort

Dat mensen zo snel en goedkoop mogelijk hun echtscheiding willen regelen is begrijpelijk maar niet altijd realistisch. Een scheiding kan op meerdere vlakken complex zijn en vereist zorgvuldigheid. Om opnieuw te kunnen beginnen is het belangrijk om het verleden af te sluiten. Alle zaken in één keer goed regelen kost tijd en geld, maar met ieder een advocaat ben je al snel meer dan het dubbele kwijt. En op gerechtelijke procedures hebben cliënten meestal weinig grip.

Mijn mediationtarief

  • Mediation <> €175,- p/u (gemiddeld duurt een bijeenkomst 1,5 tot 2 uur per sessie)
  • Indien bij de intake blijkt dat het om een zeer complexe zaak gaat behoud ik mij het recht voor mijn tarief aan te passen naar € 200,- p/u. Dit zal voorafgaande aan het tekenen van de mediationovereenkomst door mij aan de orde worden gesteld.

Alle bedragen zijn exclusief 21% btw

Welke werkzaamheden factureer ik?

  • De uren van de gevoerde gesprekken;
  • Het opstellen van een convenant (max. 2,5 uur);
  • Het opstellen van een ouderschapsplan (max. 2,5 uur en indien relevant);
  • Het maken van alimentatieberekeningen (max. 1 uur);
  • Voorbereiding (overleg/onderzoek) en verslaglegging (inclusief correspondentie, indien relevant);
  • Telefonisch contact van 15 minuten of meer;
  • In het geval dat de gesprekken niet op mijn kantoor plaatsvinden en cliënt(en) geen recht heeft/hebben op een toevoeging dan zullen reiskosten, reistijd, locatiehuur en administratieve handelingen, en daarmee eventueel gemoeide kosten, worden doorberekend. Voor de reistijd reken ik in principe 50% van mijn uurtarief

Het is gebruikelijk dat de kosten voor de mediation door jullie beiden voor de helft gedragen wordt, tenzij jullie daar onderling andere afspraken over maken. Zie hiervoor ook downloads > Bijlage facturen.

Aantal afspraken en doorlooptijd

Afhankelijk van de kwestie en de context zullen voor een mediationtraject tussen de drie en acht afspraken nodig zijn. Dit is een gemiddelde. Soms gaat het sneller (maar niet vaak) en soms zijn er meer afspraken nodig. De doorlooptijd kan nogal verschillen. Dat is ook afhankelijk van jullie behoeften. Bij voorkeur spreek ik een keer per twee à drie weken af. In de schoolvakanties werk ik gewoon door (met uitzondering van een deel van de kerst- en zomervakantie).

Keuze uurtarief of pakketafspraak

Afhankelijk van jullie wens kan ik per uur factureren of kunnen we een totaalprijs afspreken. In het laatste geval ga ik uit van een vooraf bepaald aantal uren voor de gesprekken en overige werkzaamheden. Mochten er meer gesprekken nodig zijn dan van tevoren ingeschat dan maken we ook een afspraak hoe we daarmee omgaan. Mochten jullie een totaalprijs willen afspreken dan maak ik voor jullie een voorstel, uitgaande van jullie situatie.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

In Nederland bestaat het recht op gesubsidieerde mediation door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Zo’n subsidie heet een ‘toevoeging’. Als MfN-registermediator ben ik ingeschreven bij de RvR en kan ik voor jullie een toevoeging aanvragen. Je kan dat niet zelf doen.

Of je in aanmerking komt voor een toevoeging hangt af van jullie inkomen en vermogen. In het geval van een scheiding gaat de RvR niet uit van jullie gezamenlijke inkomen, maar wordt er gekeken naar ieders inkomen apart.

De inkomens- en vermogensgrenzen worden jaarlijks aangepast. Voor alle actuele informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand, zie www.rechtsbijstand.nl.

Intrekken toevoeging

Het kan zijn dat je – als resultaat van de scheiding – een flink bedrag ineens krijgt, bijvoorbeeld door uitkoop uit de gemeenschappelijke woning. Als dat bedrag hoger is dan de helft van het drempelbedrag dat door de Raad voor Rechtsbijstand is vastgesteld dan zal de Raad de toevoeging intrekken. De kosten van de mediation moeten dan alsnog door de cliënt zelf voldaan worden. Zie hiervoor: https://www.rechtsbijstand.nl/ik-ontvang/heeft-mijn-zaak-financieel-resultaat-opgeleverd/wanneer-alsnog-zelf-betalen.

Rechtsbijstandsverzekering

Mocht je een rechtsbijstandsverzekering hebben dan is het de moeite waard om na te gaan of de verzekeraar (een deel van) de kosten van mediation vergoedt. Kijk daarvoor in de polisvoorwaarden of bel met je verzekeraar.