Kosten mediation

In het kort

Dat mensen zo snel en goedkoop mogelijk hun echtscheiding willen regelen is begrijpelijk maar niet altijd realistisch. Een scheiding kan op meerdere vlakken complex zijn en vereist zorgvuldigheid. Om opnieuw te kunnen beginnen is het belangrijk om het verleden af te sluiten. Alle zaken in één keer goed regelen kost tijd en geld, maar met ieder een advocaat ben je al snel meer dan het dubbele kwijt. En op gerechtelijke procedures hebben cliënten meestal weinig grip.

Mijn mediationtarief

  • Mediation <> €165,- p/u (1,5 uur per sessie)

Alle bedragen zijn exclusief 21% btw

Welke werkzaamheden factureer ik?

  • De uren van de gevoerde gesprekken;
  • Het opstellen van een convenant (max. 2,5 uur);
  • Het opstellen van een ouderschapsplan (max. 2,5 uur en indien relevant);
  • Het maken van alimentatieberekeningen (max. 1 uur);
  • Voorbereiding en verslaglegging;
  • Telefonisch contact van 15 minuten of meer;

Het is gebruikelijk dat de kosten voor de mediation door jullie beiden voor de helft gedragen wordt, tenzij jullie daar onderling andere afspraken over maken. Zie hiervoor ook downloads > Bijlage facturen.

Reiskosten, reistijd, lokatiehuur en administratieve handelingen zoals subsidie aanvragen zijn bij mijn tarief inbegrepen.

Aantal afspraken en doorlooptijd

Afhankelijk van de kwestie en de context zullen voor een mediationtraject tussen de drie en acht afspraken nodig zijn. Dit is een gemiddelde. Soms gaat het sneller (maar niet vaak) en soms zijn er meer afspraken nodig. De doorlooptijd kan nogal verschillen. Dat is ook afhankelijk van jullie behoeften. Bij voorkeur spreek ik een keer per twee à drie weken af. In de schoolvakanties werk ik gewoon door (met uitzondering van een deel van de kerst- en zomervakantie).

Keuze uurtarief of pakketafspraak

Afhankelijk van jullie wens kan ik per uur factureren of kunnen we een totaalprijs afspreken. In het laatste geval ga ik uit van een vooraf bepaald aantal uren voor de gesprekken en overige werkzaamheden. Mochten er meer gesprekken nodig zijn dan van tevoren ingeschat dan maken we ook een afspraak hoe we daarmee omgaan. Mochten jullie een totaalprijs willen afspreken dan maak ik voor jullie een voorstel, uitgaande van jullie situatie.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

In Nederland bestaat het recht op gesubsidieerde mediation door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Zo’n subsidie heet een ‘toevoeging’. Als MfN-registermediator ben ik ingeschreven bij de RvR en kan ik voor jullie een toevoeging aanvragen. Je kan dat niet zelf doen.

Of je in aanmerking komt voor een toevoeging hangt af van jullie inkomen en vermogen. In het geval van een scheiding gaat de RvR niet uit van jullie gezamenlijke inkomen, maar wordt er gekeken naar ieders inkomen apart.

Inkomen en vermogen

Als alleenstaande zonder kinderen heb je recht op een toevoeging als je fiscaal jaarinkomen lager is dan €27.300,-.

Zijn er minderjarige kinderen dan geldt een inkomensgrens tussen de €26.900,- en de €38.600,-. Als beide ouders voor de kinderen zorgen en allebei binnen de inkomensgrens vallen hebben ze beiden recht op een toevoeging. De RvR beoordeelt beide ouders dan als éénoudergezin. Ouders betalen altijd een eenmalige eigen bijdrage van €54,00 of €107,00.

Het vermogen mag niet hoger zijn dan €25.000,- per persoon. Het gaat hier om het vermogen boven het heffingvrije vermogen. Dat is in 2019 €15.180,- per persoon.

Het peiljaar op basis waarvan een toevoeging wordt toegekend of afgewezen ligt altijd twee jaar voor de datum van de mediation. Mocht je inkomen in de tussentijd flink gedaald zijn dan kan de mediator eventueel een zogenaamde peiljaarverlegging aanvragen bij de RvR.

Voor alle actuele informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand, zie www.rechtsbijstand.nl

Rechtsbijstandsverzekering

Mocht je een rechtsbijstandsverzekering hebben dan is het de moeite waard om na te gaan of de verzekeraar (een deel van) de kosten van mediation vergoedt. Kijk daarvoor in de polisvoorwaarden of bel met je verzekeraar.