Waarom ik

In het kort

Ik vind het belangrijk om als professional ingeschreven te staan in het register van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Dit kwaliteitskeurmerk is een waarborg voor mijn cliënten. Hierdoor kunnen ze er zeker van zijn dat ik voldoe aan de kwaliteitseisen die door de federatie aan de beroepsgroep gesteld worden. Mochten cliënten niet tevreden zijn over mijn werk, dan voorziet het MfN in een klachtenregeling en tuchtrechtspraak. Het reglement en de gedragsregels van het MfN zijn van toepassing op mij als registermediator.

Klik

Mediation kan behoorlijk persoonlijk zijn. Dan is het allereerst belangrijk dat jullie je allebei kunnen vinden in de keuze voor een mediator. Vertrouw daarvoor op je intuïtie, meer heb je vaak niet. Vervolgens is het belangrijk om een zodanige werkrelatie met elkaar op te bouwen dat de mediationbijeenkomsten veilig en vertrouwd gaan voelen voor jullie allebei. Als je dat niet (meer) voelt geef het dan aan. Als aan basisbehoeftes zoals veiligheid en vertrouwen niet voldaan wordt dan kom je niet waar je wil komen. Kenmerkende elementen van mijn werkwijze zijn:

  • Transparantie;
  • Rust;
  • Authenticiteit;
  • Aandacht;
  • Zorgvuldigheid;
  • Integriteit.

Emoties

Sommige mensen schrikken van emoties en gaan ze liever uit de weg. Ik niet. Af en toe word ik zelf ook geraakt door een verhaal of de emoties van cliënten. Ik vind dat menselijk. Het is mijn overtuiging dat dit een professionele beroepshouding niet in de weg hoeft te staan. 

Elke mediation krijgt mijn volledig aandacht en ik voel me betrokken bij al mijn cliënten. Tegelijkertijd ben ik me voortdurend bewust van mijn rol en positie en waak ik ervoor me mee te laten zuigen in het conflict. Als ik het gevoel heb dat het evenwicht zoek is dan adresseer ik dat. Daar wil ik helder over kunnen communiceren. De transparantie die ik nastreef, verwacht ik ook van jullie. Mijn geloofwaardigheid als mediator kan nooit in het geding zijn.

Kennis en kunde van de mediator

Ik ben een gespecialiseerd familiemediator, géén jurist, fiscalist, financieel specialist of hypotheekadviseur. Ik zie familiezaken in de kern als relationele kwesties waarbij verstoorde communicatie de oorzaak van het conflict is of het conflict in stand houdt. Daarnaast zitten aan conflicten vaak ook juridische, fiscale en/of financiële kanten. Een registermediator in familiezaken beschikt over voldoende basiskennis om deelnemers te informeren over alle aspecten die een rol spelen bij een kwestie. Dat kan per mediation uiteraard verschillen.

Jullie kunnen van mij verwachten dat ik kinder- en partneralimentatie voor jullie kan berekenen, als dat gewenst is. Bij het berekenen ervan maak ik gebruik van de zogenaamde tremanormen. Dit zijn normen of richtlijnen die bij de vaststelling van alimentatie kunnen worden gehanteerd. De Expertgroep Alimentatienormen beveelt de toepassing van deze richtlijnen aan.

Ik ben op de hoogte van de voor de hand liggende (on)mogelijkheden met betrekking tot de woning bij scheiding. En ik zorg dat ik op de hoogte blijf van de actuele en relevante ontwikkelingen op het gebied van personen- en familierecht. Ook over mogelijke fiscale gevolgen bij het beëindigen van een relatie kan ik jullie informeren.

Specialistisch advies

Ook zal ik jullie, als (een onderdeel van) de overeenkomst (het convenant) meer specialistische kennis veronderstelt dan ik in huis heb, adviseren dit aan een specialist voor te leggen, zoals bijvoorbeeld een fiscalist, een hypotheekadviseur of een financieel specialist. Ik heb verschillende specialisten in mijn netwerk waar ik cliënten, als dat gewenst is, naar kan doorverwijzen.

Kinderen in scheidingssituaties

De positie en het welzijn van kinderen die bij een echtscheiding betrokken zijn vind ik een essentieel onderwerp van gesprek. Als deelnemers zich zorgen maken over de kind(eren) en de invloed die de scheiding op hen heeft dan voer ik graag zelf een oriënterend gesprek met de kinderen. Ook kan ik – op verzoek van de ouders – verwijzen naar een specialist die kinderen én ouders kan begeleiden en handvatten kan bieden tijdens en na de scheiding. Meer informatie is te vinden onder uit elkaar met kinderen.

Nazorg

Een paar maanden na de formele beëindiging van de mediation neem ik – als cliënten dat goed vinden – nog een keer contact met hen met als doel om te horen hoe het nu gaat en hoe ze terugkijken op het mediationproces. Voor mij is dat een waardevol leer- en reflectiemoment dat me in staat stelt mezelf als professional te blijven ontwikkelen – en verbeteren – op basis van de feedback van mijn cliënten.

Waarom ik

contact in plaats van conflict

open in plaats van gesloten

vertrouwen in plaats van achterdocht

gesprek in plaats van gevecht

respect in plaats van minachting

toekomst in plaats van verleden

veerkracht in plaats van verbetenheid

empathie in plaats van apathie