Hoe werkt mediation?

In het kort

Het mediationproces bestaat uit een aantal gezamenlijke gesprekken. Aan het eind is het resultaat (meestal) een schriftelijke overeenkomst – een convenant – waarin de afspraken waarover jullie overeenstemming hebben zijn vastgelegd. Dat zijn afspraken over de gevolgen van de scheiding en – als jullie minderjarige kinderen hebben – afspraken over de zorg- of omgangsregeling met jullie kinderen. Hier vind je alle onderdelen die in een convenant vastgelegd (kunnen) worden.

Het mediationproces

Elke mediation is anders, en ook elke mediator heeft een eigen aanpak. Het hangt dus deels van de deelnemers en deels van de mediator af hoe het proces verloopt. Hieronder een indruk van mijn werkwijze:

  • Eerst nodig ik deelnemers uit voor een vrijblijvende en kosteloze kennismaking;
  • Als zowel de deelnemers en ikzelf vertrouwen hebben in de samenwerking dan maken we een afspraak voor een eerste bijeenkomst;
  • Ik voer gemiddeld vier tot zes gesprekken met cliënten;
  • De gesprekken duren per keer tussen de anderhalf en twee uur;
  • De gesprekken vinden bij voorkeur plaats op een neutrale locatie;
  • Tijdens het mediationproces kunnen alle aspecten van de breuk aan de orde komen;
  • Mediation werkt alleen als deelnemers bereid én in staat zijn met elkaar het gesprek aan te gaan;
  • Communicatie is altijd een belangrijk thema gedurende het proces.

Conflicten bij een relatiebreuk

Of je nu twee, twintig of vijftig jaar samen bent, uit elkaar gaan is voor de meeste mensen een ingrijpende gebeurtenis. Je kan heftige gevoelens van verlies ervaren. Het verlies van je geliefde, je relatie, je gezin. Het brengt chaos en onzekerheid met zich mee.

Vaak gaat een relatiebreuk gepaard met conflict. Je kunt je verraden, verloren of afgedaan voelen. Soms groeit een stel samen toe naar het moment van afscheid nemen. Maar ook dan is er sprake van verlies, emotie en rouw. Afscheid nemen is een proces. Als jullie daar tijd en ruimte voor kunnen nemen kan veel verdriet in de toekomst voorkomen worden.

Mediation als je uit elkaar gaat

Als jullie in je relatie op een tweesprong staan of als de keuze om uit elkaar te gaan al is gemaakt dan levert dat vaak stress, zorgen en onzekerheid op. En als jullie samen kinderen hebben wordt het vaak nog ingewikkelder. Als het besluit net gevallen is of de mededeling gedaan, worden de meeste mensen overvallen door heftige emoties en veel vragen. Wat? Waarom? Wanneer? Hoe? Het is moeilijk om in die emotionele toestand weloverwogen beslissingen te nemen. De mediator helpt jullie om door die wirwar van bomen het bos te blijven zien.

Wat doet een mediator?

De mediator verzekert zich ervan dat de afspraken die jullie met elkaar maken weloverwogen genomen zijn en zijn gebaseerd op alle beschikbare informatie, zodat er aan het eind van de rit een zorgvuldig opgesteld convenant ligt waar jullie je allebei in kunnen vinden. Als jullie minderjarige kinderen hebben dan hoort daar ook een ouderschapsplan bij, dat is wettelijk verplicht. Ook dat plan wordt, aan de hand van jullie specifieke input, door de mediator opgesteld. Deze twee documenten heb je nodig om de echtscheiding formeel te laten bekrachtigen door de rechter.

En verder?

De mediator luistert, vraagt, verkent, verheldert, geeft richting, schept ruimte voor ieders verhaal, bewaakt het proces, intervenieert, zorgt voor evenwicht, ordent en legt vast. Afhankelijk van de situatie en jullie behoefte ligt in mediation de nadruk op de volgende aspecten.

Focus op communicatie 

Communicatie – of het ontbreken ervan – is bijna altijd een belangrijke factor wanneer een relatie in zwaar weer komt. Als de verbinding tussen mensen verbroken is, wordt met elkaar praten en echt naar elkaar luisteren vaak erg lastig. Samen met de mediator zoeken jullie uit waar het mis ging in de communicatie. Pas als dat helder is, en jullie elkaar in ieder geval weer kunnen horen, is het mogelijk om het over de toekomst te hebben.

Onder inzicht vind je in tekst, beeld en geluid meer over communicatie.

Aandacht voor de relatie

In ons leven gaan we voortdurend relaties aan. Dat is een menselijke behoefte. Uit elkaar gaan betekent afscheid nemen. Soms houdt niet alleen de relatie met je geliefde op, misschien wordt ook afscheid genomen van (schoon)families of gezamenlijke vrienden.

En sommige relaties houden nooit op. Als jullie samen kinderen hebben kan jullie relatie als geliefden ophouden, maar jullie blijven altijd gezamenlijk ouders van jullie kinderen. Jullie kinderen hebben jullie allebei nodig. Het voortzetten van jullie relatie als ouders is een belangrijk onderwerp in de mediation.

Onder inzicht vind je in tekst, beeld en geluid meer over communicatie.

Emoties zijn belangrijk

In mediation maakt de mediator bewust ruimte voor de emoties die gepaard gaan met een relatiebreuk. Het spreken over en laten zien van emoties is voor veel mensen moeilijk, want het maakt je kwetsbaar. Vaak verhullen getoonde emoties daar weer onder liggende emoties waar mensen zelf zich niet eens bewust van zijn. Door zoveel en zo zorgvuldig mogelijk bloot te leggen en op te ruimen wat nog tussen jullie instaat, kun je deze periode afsluiten en met een nieuw perspectief verder gaan. Zonder de last van niet verwerkte gevoelens.

Onder inzicht vind je in tekst, beeld en geluid meer over communicatie.

De stem van het kind

Kinderen kiezen niet voor een breuk tussen hun ouders maar voor veel (minderjarige) kinderen is het een realiteit waarmee ze gedurende hun leven (soms zelfs meerdere keren) geconfronteerd zullen worden. De impact die een relatiebreuk op een kind kan hebben is nauwelijks te onderschatten. ‘Kan hebben’, want uit onderzoek blijkt ook dat hoe beter de ouders oog houden voor de behoeften van hun kinderen, en daarin gezamenlijk kunnen optrekken, hoe beter kinderen in staat zijn op een gezonde manier om te gaan met de veranderingen die een relatiebreuk onvermijdelijk met zich meebrengt. De mediator helpt jullie gedurende het proces om het perspectief van de kinderen te blijven zien.

Onder inzicht vind je in tekst, beeld en geluid meer over communicatie.