Hoe ik werk

In het kort

De volgende factoren zijn voor mij belangrijk in mijn werk:

  • Vrijblijvend kennismaken;
  • Transparante communicatie;
  • Voldoende tijd voor bijeenkomsten;
  • Wederzijdse betrokkenheid;
  • Ruimte voor emoties.

Het eerste contact

Het eerste contact gaat meestal telefonisch. Op basis van de informatie die ik dan krijg kan ik redelijk inschatten of mediation een optie is. Aan de telefoon gaan we niet uitgebreid op de kwestie in. Als beiden bereid zijn tot een kennismaking dan plannen we een afspraak in.

Een vrijblijvende kennismaking kan ik vaak op korte termijn inplannen. Meteen een kennismaking inplannen? Vul dan hier je gegevens in, dan neem ik uiterlijk de volgende werkdag contact met je op.

Motivatie is een voorwaarde

Mediation werkt alleen als er een zekere motivatie is bij beiden om tot een resultaat te komen. Wat de motivatie ook is, het is belangrijk dat beide deelnemers de bereidheid hebben en denken in staat te zijn om – al pratende – tot oplossingen te komen die voor allebei aanvaardbaar zijn.

Co-mediation

Er zijn verschillende redenen om in co-mediation te werken. In dat geval betekent het dat er twee mediators tot jullie beschikking staan. Niet alleen zien, horen en weten twee mediators meer dan één, ze vullen elkaar ook aan. Een ander voordeel van co-mediation is dat je elkaar als professionals scherp houdt tijdens het hele proces. Zo’n samenwerking kan de kwaliteit van de mediation ten goede zal komen.

Van tevoren zal ik het jullie laten weten als ik graag samen met een collega wil werken.

De kosten bij co-mediation blijven gelijk.

Kennis maken

Tijdens de kennismaking bespreken we in algemene zin waarom jullie mediation overwegen. Jullie kunnen vragen stellen maar ik ga nog niet inhoudelijk in op de kwestie. Deze afspraak is – voor jullie en voor mij – bedoeld om een indruk van elkaar te krijgen en in te schatten of er een zekere mate van vertrouwen is om samen te werken. Voor mij is het belangrijk om zicht te krijgen op jullie motivatie om voor mediation te kiezen. Na afloop spreken we een termijn af waarop jullie laten weten of jullie verder willen.

De mediationovereenkomst

De mediation begint met het ondertekenen van de mediationovereenkomst. De mediator tekent ook mee. In de mediationovereenkomst staan de voorwaarden waaronder de mediation plaatsvindt, zoals de geheimhouding en de vertrouwelijkheid.

Het mediationproces

Voor mij is elke mediation een organisch proces. Tegelijkertijd is het doel meestal heel concreet: komen tot een convenant en/of een ouderschapsplan. Dat kan bij aanvang weleens verwarrend zijn. Mediation is geen invuloefening. Het is een zorgvuldig proces waarin de communicatie centraal staat. En communicatie bestaat uit veel meer dan alleen praten. Communicatie gaat ook over stil kunnen zijn, over (effectief) luisteren, over (h)erkenning en loslaten. Over het ontrafelen van dubbele boodschappen, en het blootleggen van angst die misschien schuilgaat onder woede.

In mijn werkwijze probeer ik zoveel mogelijk aan te sluiten bij jullie behoeften. Omdat de behoeften tussen cliënten onderling en ook tussen verschillende koppels enorm varieert bestaat er wat mij betreft geen ‘one size fits all’ aanpak. Als een bepaald onderwerp acuut aandacht vraagt dan is daar ruimte voor.

Houd er wel rekening mee dat ik jullie onderlinge communicatie, jullie (ruzie)patronen en jullie relatie (ook als die voorbij is) altijd zal betrekken in het gesprek. Jullie afspraken voor de toekomst zijn hier voor een belangrijk deel van afhankelijk. Zolang jullie communicatie verstoord is staat dat het maken van goede afspraken in de weg.

Het kan zijn dat jullie je gedurende de mediation op de achtergrond ook willen laten bijstaan door een advocaat. Dat kan. We maken vooraf dan duidelijke afspraken over de rol van de advocaten tijdens de mediation.

Als er al een juridische procedure speelt op het moment dat jullie besluiten in mediation te gaan dan zal ik, afhankelijk van de aard van de procedure, jullie vragen deze procedure tijdelijk stop te zetten.

Afsluiting

Als jullie tot afspraken gekomen zijn dan worden deze in de meeste gevallen vastgelegd in een convenant en – als er minderjarige kinderen zijn – een ouderschapsplan. Afhankelijk van jullie situatie worden het convenant en/of het ouderschapsplan bij een notaris of aan de rechter aangeboden.

Als er formeel een ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap plaatsvindt gaat dit altijd via de rechter. Alleen een advocaat mag het verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Dit betekent dat – meestal in de slotfase van de mediation – een advocaat het definitieve convenant en ouderschapsplan eventueel nog op juridische houdbaarheid toetst en/of in een persoonlijk (meestal telefonisch) gesprek nagaat of jullie beiden weloverwogen tot tekening van de stukken zijn gekomen. 

De advocaat draagt vervolgens zorg voor de verdere afhandeling en houdt jullie hiervan op de hoogte, tot en met het inschrijven van de echtscheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar jullie indertijd getrouwd zijn.

Hier vind je een voorbeeld van een convenant en een ouderschapsplan.

Hoe ik werk

communicatie in evenwicht

evenwicht in communicatie

 

anouk@fiftyfiftymediation.nl
06 11321393
(van 09:00 – 21:00 uur)