Uit elkaar met kinderen

Hoe doen we het met de kinderen?

Het is vaak de grootste zorg van ouders als er sprake is van een scheiding: de kinderen. Want er is geen kind dat op een scheiding zit te wachten en zij hebben er al helemaal niet voor gekozen. Dat kan ouders ook een schuldgevoel bezorgen. Het is goed en belangrijk om na te denken over hoe je een scheiding samen met de kinderen zo ‘schadevrij’ mogelijk doorkomt. Wees je bewust van de impact die een scheiding op kinderen kan hebben.

Als ik tijdens de mediation signalen opvang met betrekking tot de kinderen die ik zorgelijk vind, dan zal ik dat eerst in mediation met de ouders bespreken. In sommige gevallen zal ik mensen adviseren contact te zoeken met een specialist. In dit verband werk ik graag samen met mensen uit mijn netwerk, zoals ontwikkelingspsychologen en een pedagogen, kortom specialisten bij de begeleiding van kinderen en ouders die te maken krijgen met (echt)scheiding. Uiteraard kunnen jullie er ook voor kiezen iemand uit je eigen netwerk in te schakelen.

Uitgebreide, betrouwbare en relevante informatie en ervaringsverhalen van ouders en kinderen vóór ouders en kinderen vind je bij Villa Pinedo.

Maar laat je ook niet verlammen door negatieve en beangstigende berichten, resultaten uit onderzoeken en de vooroordelen die leven over de gevolgen van een scheiding voor kinderen. De allerbelangrijkste voorspeller voor de impact van een scheiding op kinderen is de manier waarop ouders hun scheiding aanpakken en verwerken. Hoe de ouders dat doen bepaalt voor een belangrijk deel hoe het met de kinderen gaat, op het moment zelf én in hun latere leven. Als ouders heb je in dat opzicht de touwtjes in handen. Dat is een enorme verantwoordelijkheid en tegelijkertijd een geruststellende gedachte. Jullie kunnen het verschil maken.

>> Hoe zo’n proces kan verlopen heb ik van dichtbij meegemaakt. Ik schreef het op. <<

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan maken is sinds 2009 wettelijk verplicht als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en er sprake is van minderjarige kinderen. Woon(de) je samen en heb je gezamenlijk het ouderlijk gezag dan geldt hetzelfde als er minderjarige kinderen betrokken zijn. In een ouderschapsplan worden afspraken gemaakt over de verzorging en de opvoeding van jullie kinderen. Een aantal onderwerpen moet daar sowieso in vastgelegd worden:

  • De verdeling van de zorg en opvoeding en/of de omgangsregeling;
  • De wijze waarop ouders elkaar informeren en bij elkaar te rade gaan;
  • De kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Elk gezin kent eigen rituelen, (ongeschreven) regels, afspraken en omgangsvormen. Dat kenmerkt jullie gezin en zorgt als het goed is voor een gevoel van warmte, geborgenheid en houvast. Zeker voor kinderen. Als er veel onzekerheid bestaat over de toekomst helpt het om juist over die eigenheid die kenmerkend was voor jullie gezin iets vast te leggen in het ouderschapsplan. Want ook al is het gezin niet meer ‘het gezin’ zoals voorheen, die herinneringen, tastbaar of niet, kunnen een gesprek op gang brengen en gevoelens van warmte en geborgenheid geven. Door bij het opstellen van een ouderschapsplan ook aandacht te hebben voor dat soort elementen maak je het een persoonlijk en uniek document, herkenbaar voor alle leden van het gezin.