Disclaimer

fiftyfifty mediation spant zich tot het uiterste in om zorgvuldigheid te betrachten bij het geven van informatie, maar onbedoelde onjuistheden kunnen niet worden uitgesloten. Gegeven informatie kan nimmer worden opgevat als een gegeven advies: de cliƫnt(en) blijft/blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de geboden informatie. In geval niettemin, op welke wijze dan ook, aansprakelijkheid mocht ontstaan, dan wordt deze uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk beperkt tot de omvang van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

fiftyfifty mediation heeft een voor de beroepsgroep gebruikelijke beroeps-aansprakelijkheidsverzekering afgesloten via Aon Nederland C.V. en door deze ondergebracht bij volmachtbedrijf One Underwriting B.V., statutair gevestigd te Amsterdam.