Wanneer coaching

Je hebt al langer het gevoel dat het niet lekker loopt in je relatie, of je relatie bevindt zich in zwaar weer. Samen kom je er op dit moment in ieder geval niet uit. Wat doe je dan en bij wie kun je terecht? Misschien past een van de onderstaande mogelijkheden op dit moment bij jouw of jullie hulpvraag.

Communicatie- of relatiecoaching

Een-op-een

Is er behoefte aan een wat langere periode om te onderzoeken wat er speelt in je relatie? En wil je dat (eerst) één-op-één onderzoeken? Dat kan in de vorm van coaching. Als coach kan ik helpen om jouw rol en positie in een bepaalde situatie helder te krijgen. Tijdens deze afspraken gaat het nadrukkelijk om en over jou. Ik doe geen uitspraken over de ander, zolang diegene er niet bij is. Iedereen heeft namelijk altijd zijn eigen verhaal.

Met elkaar

Wil je liever samen in gesprek om te onderzoeken wat er schort aan jullie relatie? Dat kan ook. Het is vaak ‘makkelijker’ om erachter te komen waar jullie tegenaan lopen omdat ik van jullie allebei informatie krijg. Niet alleen door wat jullie met mij delen. Ik kan de dynamiek tussen jullie observeren, net als jullie verbale en non-verbale communicatie. Daar kunnen we het vervolgens over hebben.

Plan van aanpak

Deze aanpak geldt zowel voor de één-op-één sessies als voor gezamenlijke gesprekken.

In de eerste afspraak wil ik jullie vooral beter leren kennen en informatie verzamelen die ik nodig heb voor het vervolg. Waarschijnlijk heb ik jullie van tevoren al een vragenlijst laten invullen. Ik wil ook graag weten wat jouw of jullie verwachtingen zijn van de coaching. Op basis daarvan stel ik een plan van aanpak voor.

In het plan van aanpak komen aan de orde:

  • De stappen die jullie willen zetten;
  • Het aantal afspraken (bij benadering);
  • Doelen van de coaching;
  • De kosten van het traject;
  • Eventueel andere wensen/behoeften (maatwerk).

Het is de bedoeling dat jullie aan het eind van het traject voldoende handvatten hebben om zelf of gezamenlijk mee verder te gaan. Het kan ook zijn dat jullie ervoor kiezen om een specialist in de arm te nemen, zoals een relatietherapeut, een (familie)mediator of iemand anders. Ik kan jullie – als jullie dat zouden willen – helpen een geschikte specialist te vinden.

Communicatie als uitgangspunt

In de coachingafspraken richt ik me vooral op de (onderlinge) communicatie. Omdat communicatie of het gebrek eraan vaak de oorzaak is van conflicten of onvrede in een relatie.

Eenmalig gesprek

Soms is het al fijn om eens rustig met een (niet betrokken) derde te kunnen praten over waar je tegenaan loopt in je relatie. Of heb je vooral behoefte aan meer inzicht over wat je mogelijkheden zijn in dat geval. Een informatief gesprek is eenmalig en duurt (maximaal) anderhalf uur. Wil je vooral stoom afblazen of kom je informatie halen? De aanvrager bepaalt de inhoud van het gesprek. Ik zorg ervoor dat je aan het eind van het gesprek wat ‘lichter’ (stoom afgeblazen) of met de gewenste ‘bagage’ (informatie gehaald) huiswaarts kan keren.

Wanneer coaching

Out beyond ideas

 

of wrongdoing and

 

rightdoing,

 

there is a field.

 

I will meet you there.

 

Jalaluddin Rumi (1217-1273)