Voor de wet

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden?

Als je voor de wet trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit kun je kiezen uit: 1) trouwen in gemeenschap van goederen en 2) trouwen onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. De keuze die jullie maken heeft gevolgen als jullie uit elkaar gaan. De grond waarop je getrouwd bent vormt het uitgangspunt voor de afspraken die jullie maken over de toekomst zonder elkaar. Sinds 2018 wordt elke nieuwe echtelijke verbintenis gesloten op huwelijkse voorwaarden. Wie toch wil trouwen op basis van gemeenschap van goederen moet daarvoor naar de notaris.

Getrouwd of geregistreerde partners?

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan dan geldt automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen. Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap op of na 1 januari 2018 gesloten? Dan vallen niet alle bezittingen en schulden in de wettelijke gemeenschap van goederen. Alleen de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u samen waren en de toekomstige bezittingen en schulden vallen in de gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen buiten de huwelijksgemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u alleen waren. Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap  vóór 1 januari 2018 gesloten? Dan geldt dat alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden van u en uw partner samen zijn.

Meer weten over gemeenschap van goederen? Kijk hier voor betrouwbare en actuele informatie.

Samenlevingscontract

Als er sprake is van een samenlevingscontract, dan heb je geen notaris of advocaat nodig om het contract te laten ontbinden. Meestal zijn er in het samenlevingscontract afspraken gemaakt over hoe je dat kunt doen, bijvoorbeeld door een aangetekende brief naar de ander te sturen. Een samenlevingscontract is geen wettelijke geregeld partnerschap. Een samenlevingscontract is wel bindend als het door beide samenlevers is ondertekend.

Meer informatie over de verschillen tussen samenleven, een geregistreerd partnerschap en huwelijk vind je de site van de Rijksoverheid.