Luister naar mij, leg mij dingen uit…

15acd19b 7054 4e4c A8cb Ff573c4a886c 1 100 O
Deze afbeelding maakte deel uit van het project WijkSafari Maakt School, een Adelheid+Zina productie uit 2017

Vorig jaar sprak Marieke Lips tijdens een TEDx bijeenkomst over het belang van écht luisteren naar kinderen wiens ouders gaan scheiden. Ze deelde ook haar eigen verhaal, als kind van gescheiden ouders en de impact die dat op haar heeft gehad. Die impact betrof niet zozeer de scheiding zelf maar vooral de impact van de wijze waarop haar ouders indertijd niet in staat waren haar op een goede manier te betrekken bij hun scheiding.

Wat is dan ‘goed betrekken’, kun je je afvragen. ‘Goed betrekken’ is wat mij betreft niet te vatten in een definitie of stappenplan. Goed is ‘fluïde’ en verandert, afhankelijk van het kind. Hier past geen ‘one size fits all’ aanpak.

Er zijn wel een aantal basisvoorwaarden voor het op een goede manier betrekken van kinderen bij een scheiding. Voorwaarden die bepalend zijn voor de wijze waarop een kind een scheiding doorkomt. En die hoe dan ook zullen helpen bij het verwerken ervan.

Goed is ruimte bieden aan je kind om vragen te stellen, om gedachten en gevoelens te uiten. Elk kind heeft het nodig om daarin serieus genomen te worden.

Goed is echt te luisteren en kinderen aan de hand te nemen en uitleg te geven over beslissingen en keuzes die door ouders gemaakt worden. Goed is om kinderen te laten ervaren dat er werkelijk rekening met ze gehouden wordt.

Goed is kinderen rondom de scheiding een stem te geven daar waar het kan en nodig is. Goed is om kinderen te beschermen tegen het idee dat zij op de een of andere manier verantwoordelijk zijn voor wat er tussen de ouders speelt.

Goed is om je kind nooit in te zetten om de andere ouder te raken of de omgeving te beïnvloeden. Goed is om te allen tijde te benadrukken dat je kind ok is, dat het van zowel vader als van moeder mag houden.

En dat er ongeacht de scheiding door beide ouders van hem of haar gehouden wordt. Het is een belofte die van elke ouder verlangd mag worden en een onwrikbaar vertrouwen waar elk kind recht op heeft.

Kijk en luister hier naar het pleidooi van Marieke Lips.